PODMÍNKY BODY STUDIA

 WELLNESS A FITNESS 

REZERVACE PŘEDEM

Doporučujeme, abyste se objednávali předem a tím zajistili požadovanou proceduru ve Vámi zvoleném čase.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Pokud rezervaci objednaného termínu nestornujete minimálně  6hodiny před plánovaným začátkem nebo pokud se nedostavíte, požadujeme stornovací poplatek 100%. Pokud jste již tuto časovou hranici překročili, Vaše účast na objednanou službu je již potvrzena a stornovací podmínky jsou již v platnosti. Dopolední termíny je nutno stornovat do konce otevírací doby dne předcházejícího. Po skončení otevírací doby storna neakceptujeme!!!

 

( př. objednaný termín středa 8:20h. nutno stornovat v úterý do 18h. Pondělní dopolední termíny je možno stornovat do 18hod. v neděli. př. objednaný termín pondělí 8:20h. nutno stornovat do 18h. v neděli)

PLATNOST PERMANENTEK

Od data zakoupení platí permanentka 3 měsíce.

 KREDITOVÝ SYSTÉM

 Slouží jako komplexní permanentka na cvičení a určené wellness procedury. Vy si kombinujete cvičení dle vaší nálady. Čím vyšší kredit si zvolíte, tím získáváte výhodnější ceny procedur a tím si vy sami určujete výši slevy od základních cen procedur. Platnost kreditu je 6 měsíců.

 Kredit je možné během platnosti měnit a přestoupit z nižšího na vyšší. Při změně kreditu se vám odečte váš aktuální zůstatek od pořizovací ceny vyššího kreditu a vy zaplatíte pouze tento rozdíl. Od tohoto data máte opět 6 měsíců platnost kreditu. Před koncem uplynutí platnosti, Vám doručíme email s informací o blížícím se uplynutí této platnosti kreditu 14, 7 a 3 dny před uplynutím. Email obsahuje informaci o zůstatku kreditu a nabídku o prodloužení o dalších 6 měsíců. Kredit můžete prodloužit pouze 1x. Kredit prodloužíte vložením minimální hodnoty 350Kč na váš kredit, těsně před uplynutím platnosti. Není to poplatek za prodloužení. Tato částka bude připočtena k aktuálnímu zůstatku vašeho kreditu a spolu s ním Vám bude kredit prodloužen o dalších 6 měsíců. Po uplynutí platnosti je kredit automaticky vynulován. Kredity jsou nepřenosné a může je uplatnit pouze 1 osoba.

 

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ DOCHVILNOSTI

Našim zaneprázdněným klientkám poskytujeme spolehlivý časový plán. Pokud tedy přijdete pozdě, zkrátíte tím čas na svou lekci, a tedy i potěšení a prospěch, které přináší. Vaše lekce skončí včas pro zachování časového rozvrhu následujících kůr. Účtovaná cena se nezmění.

 

                                                           PŘÍCHOD DO STUDIA

 

Doporučujeme, abyste se v recepci studia hlásili nejméně 15minut před první plánovanou procedurou. Každá další návštěva doporučujeme hlásit 10 minut před plánovanou procedurou. To nám umožní krátce s Vámi pohovořit o tom, co od procedury očekáváte, také budeme mít dostatek času na převlečení a relaxaci před procedurou, která Vás čeká. Vezměte prosím na vědomí, že pozdní příchod neznamená prodloužení plánovaných procedur.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE STUDIU

 

Naše studio nabízí každému klientovi možnost relaxovat v klidném prostředí. Respektujte prosím právo všech klientů studia na soukromí a klid. Oceníme vypnutí Vašich mobilních telefonů.

 

KLIENTI

 

Našim klientům v jejich vlastním zájmu doporučujeme, aby před užitím studia nepožívali alkohol. Vyhrazujeme si právo odmítnout klienta, který je pod vlivem alkoholu či drog.

 

VĚKOVÁ HRANICE

 

Minimální věk pro užívání studia je 18 let.

 

ZDRAVOTNÍ STAV

 

Při rezervaci nás prosím informujte o svém zdravotním stavu, alergiích či zraněních, které by na naší proceduru mohly mít vliv.

 

TĚHOTENSTVÍ

 

Pro nastávající maminky je speciálně sestavené cvičení na Slender You, které lze aplikovat do 6tého měsíce těhotenství. Prosíme, vždy nás informujte o vašem stavu. Je kontraindikací pro VacuShape, Rolletic, Kavitaci.

 

ČISTOTA

 

Dodržujeme svůj závazek zachovávat čistotu, bezpečnost a hygienu, a proto je naše zařízení každý den sterilizováno a vyčištěno.

 

ZTRÁTA NEBO ŠKODA

 

Litujeme, ale nemůžeme ručit za ztrátu nebo poškození Vašeho osobního majetku. Všechny Vaše cennosti laskavě ukládejte do zamykatelné skříňky nebo ponechte na recepci. Kvůli ochraně Vašeho oblečení Vás žádáme, abyste nechodili s pitím do prostoru kabinek.

 

NEHODY A ZRANĚNÍ

 

Body Studio, Česká Lípa nenese zodpovědnost za případné nehody či úrazy, k nimž by mohlo v prostoru studia dojít.

 

OMEZENÍ PŘI UŽÍVÁNÍ ZAŔÍZENÍ

 

Užívání alkoholu či tabáku v prostorách studia je přísně zakázáno. Při cvičení je potřeba mít na sobě vhodný oděv. Ve VacuShapu je povinné mít sportovní obuv.  Pití nápojů, které nejsou zakoupeny ve studiu není povolen.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY

 

Dárkový poukaz je ideálním dárkem pro milovnice wellness, fitness, beauty terapií a luxusních zážitků.

 

Tyto poukazy jsou ve studiu k dispozici. Platnost 6 měsíců.

 

BALÍČKY A SPECIÁLNÍ AKCE

 

Informace o speciálních balíčcích a akcích můžete zjistit na telefonním čísle +420 605 260 838. Na speciální balíčky a akce se nevztahují slevy, ani jiné zvýhodněné nabídky.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Platby na recepci studia jsou v hotovosti. Přijímáme platební poukázky Sodexho, Ticket a Unišek. Při platbě platební poukázkou účtujeme 10% v hotovosti z celkové částky.

 

Možnost platby fakturou (z příspěvkových organizacích  FKSP) a nebo převodním příkazem na č.u. 265 77 00 297/0100. Variabilní symbol = telefonní číslo klienta.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

 

Neotevřené produkty  můžete vyměnit do čtrnácti dnů od zakoupení . V případě nevhodné volby procedury, lze danou proceduru vyměnit za jinou. Kredity jsou nepřenosné a může je uplatnit pouze jedna osoba. V případě zdravotních problému je možné vrácení peněz na základě potvrzení od lékaře. V případě nemoci poskytujeme prodloužení časově omezených kreditu o dobu nemoci na základě předložení dokladu o době trvání nemoci.

.

 

 

 

 

 

 
(c) www.bodystudio.cz